PRØVEROMMET/BIT Teatergarasjen 


TORSDAG 07.09 kl. 20.30

KAFÈSCENA SAMVIRKET 

Foto fra: ‘Take all my resources and trickle some down on me, Daddy' by Frida Vige Helle & Nami Kitagawa

Prosjektet ‘Dancing (M)Otherhood' av Sophia Obermeyer og Carol Stampone er i tillegg støttet av Goethe Institut og Bergen Dansesenter – kompetansesenter for dans i Vestland. Arr: I samarbeid med Prøverommet / BIT Teatergarasjen. Prøverommet 2023 er støttet av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

 


- Ein kveld for det uventa : opningsfest og Prøverommet spesial! 


Prøverommet på BIT Teatergarasjen i Bergen feirar i år 25 års-jubieleum som  scene for utforsking  av scenekunst og andre kunstuttrykk. På Prøverommet vert kunstnarar gjennom ei ope utlysning inviterte til å prøve ut nytt materiale framfor eit publikum - det vere seg dans, teater, poesi, visuell eller digital kunst, musikk ... ja, kva som helst !


I jubileumsåret sitt er Prøverommet på turné, og knyter seg opp mot ulike arenaer i regionen gjennom prosjeketet "Prøverommet på veien". Vi er glade for at Prøverommet kjem til festivalen, og har vigd opningskvelden til dette programmet. Her vil du få møte både lokale og tilreisande kunstnarar som testar ut materialet sitt på Kaféscena på Samvirket. Kveldens program rommar fleire sjangrar, og mange spennande navn: 


Marius Kolbenstvedt (konsert / poesi)


Brudini (konsert / teater)


Sophia Obermeyer og Carol Stampone (dans / spoken word)


Ester Tunader og Signe Dorthea Krohn Gjessing (dans / konsert)


Tine Adler (tekst / skulptur)


Frida Vige Helle og Nami Kitagawa Aam (dans / teater)


club.feet (DJ)


 Dette vert ein festkveld med open bar og DJ i Samvirket - arrangementet er gratis og ope for alle !


For meir informasjon, sjå:

http://bit-teatergarasjen.no/program/arrangementer/proeverommet-paa-teaterfestivalen-i-fjaler/