RAND ENSEMBLE/ Øyvind Osmo Eriksen

RAND ENSEMBLE/ Øyvind Osmo Eriksen


TORSDAG 07.09 kl. 22.30

SAMVIRKET SCENE 

Kva skjer når ein ensembleleiar vil bevege verda ?  

Hva skjer når eit musikalsk ensemble vert styrt etter Ayn Rands tankar og idéar om det ideelle mennesket? Rand Ensemble forsker i dette. Den russiskfødte - og etter kvart amerikanske forfatteran og filosofen Ayn Rand har inspirert store deler av den politiske høgresida med sitt forfattarskap. Hennar «altruisme er ondskap – egoisme er ein dyd» har inspirert politikerar som Ronald Reagan, Margareth Thatcher, Carl I Hagen, Siv Jensen, Sylvi Listhaug...ja, og ensembleleiaren i Rand Ensemble.


«Ha sjølvtillit– spel solo», messar ho. Ho luktar litt på sosialdarwinismen også, sjølv om ho er klar på at den og Ayn Rand ikkje har det minste til felles. Ho vil bevege verda med sitt ensemble. Da må musikarane ta følgane. Ayn Rands bevinga ord: «Om ein mann eller kvinne er svak fortjener de ikkje vår kjærleik» kan ta motet fra dei fleste. Men hennar forløysande: «Om eit menneske ynskjer kjærleik må han korrigere sin veikskap, eller sine feil – da vil han kanskje fortjene den», inspirerer. Ensemble er fransk og tydar saman’ eller ‘samverkande heilskap’:


Det gjenstår å sjå.


Rand Ensemble er ei arbeidsvisning av eit musikalsk forprosjekt, der skodespelar Idun Losnegård frå Teater Vestland og regissør Øyvind Osmo Eriksen har hatt ei veke prøvetid saman.  Visninga er gratis. Varighet ca. 30 min.