VERDEN SA JA/UNGE VIKEN TEATER


FREDAG 08.09 

BARNEHAGANE I FJALER


- Original og fargesterk forteljing for dei minste om korleis verda vart til !


"Verden sa ja"  handlar om då verda vart skapt. Det begynner i det tomme, mørke verdsrommet. Så kjem lyset, tida, havet – og «ein gong var vi alle fisk».


Framsyninga gir eit storslått overblikk over planeten vår si utvikling. Den er full av morosame detaljar og overraskingar, men har samtidig ein vemodig undertone. Her får vi verdshistoria fortalt i enkle bilete, frå byrjinga av tida og fram til den økologiske krisetida som er vår tid. Og kva skjer no – vi vert jo aldri «ferdige», det er alltid noko meir vi kan utvikle eller ynskje oss.


«Verden sa ja» er ei visuell, fargerik og interessant forteljing for barn og vaksne. Den er produsert av Unge Viken Teater og har turnert i barnehagar i Viken. Boka den er basert på, vann kritikarprisen for beste barne- og ungdomsbok i 2018. Juryen skreiv då: 


«Årets vinner minner om musikk, faktisk om ett av musikkhistoriens aller mest kjente verk. Det er første gang jeg selv har hørt for meg et helt verk inni meg mens jeg har lest en bok, og det er første gang musikken stemmer – i bilderytme, i tekstrytme, i fargebruk. Dette er selvfølgelig bare en referanse, men det er også en kvalitet. Det sier noe om vinnerverkets solide komposisjon når det kommer til språk, farger, tone, vekslinger og de ulike rytmer et litterært verk til enhver tid inneholder»

– Karen Frøsland Nystøyl

 

Av Kaia Dahle Nyhus. Regissør: Janne Langaas, Skodespelar: Marit Synnøve Berg, idéutvikling og visuelt konsept: Kristin Bengtson, figurdesign og figurmakar: Anna Granberg, Komponist og lyddesigner: Rikard Strømsodd, teknikar: Håkon Oxaas Karlsen,  dramaturg: Hilda Levin, produsent: Carolinn Helgerud, produsert av Unge Viken Teater og Barske Glæder Produksjoner. Støtta av Spenn og Teater Innlandet